Nyheter från MFC Group AB

sjutton

Ramavtal med Jordbruksverket

Consid AB är sedan 2006 en av Jordbruksverkets primära ramavtalsleverantörer inom IT-konsulttjänster med den största marknadsandelen inom aktuella kompetensområden. Nuvarande ramavtal omfattar tjänster inom Systemutveckling, Ledning och Infrastruktur. Under Jordbruksverkets nuvarande ramavtal sker leveranser i form av resursuppdrag och åtagande. Jordbruksverket har för avsikt att gå ut i en ny ramavtalsupphandling avseende IT-konsulttjänster under de närmsta månaderna. Vi på MFC Group kommer att delta i upphandlingen.

Ramavtal med Arbetsförmedlingen

Consid AB har tillsammans med MFC Group ramavtal med Arbetsförmedlingen sedan fyra år tillbaka och majoriteten av avropen under det befintliga avtalet har varit av längre karaktär (oftast två år med option på ytterligare 1+1 års förlängning). Arbetsförmedlingen har möjlighet att gå på Kammarkollegiets upphandling, men har valt att göra en egen upphandling som utvärderas 100% på kvalitet (bifogade konsult-CV’n). Man har under tidigare avtal beställt IT-konsulttjänster för ca. 200MSEK/år.

Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulter i region Syd Östra!

Nu är avtalet på plats gällande Kammarkollegiets upphandling av IT-konsulter i region Syd Östra!

MFC tillsammans med eWork fick glädjande nog förtroende att som leverantör inom samtliga kategorier se till att avrepande organisationer får tillgång till rätt kompetens i maximalt 4 år framöver! Vi räknar med att det kommer att vara lite lugnare med förfrågningar nu i början och ta mer fart längre fram.

Stort tack för alla underleverantör och har hjälpt oss att vinna detta ramavtal. Vi önskar dig en fortsatt härlig vår, och många intressanta uppdrag tillsammans framöver!

Pensionsmyndigheten (PPM) ”Upphandling av ramavtal avseende IT-konsultmäklare"

MFC Group kommer tillsammans med samarbetspartner att skicka in ett anbud avseende Pensionsmyndighetens ”Upphandling av ramavtal avseende IT-konsultmäklare”

PPM köper årligen in ca 60 – 100 konsulter och den genomsnittliga avtalstiden är 1 år. Upphandlingen avser 25 olika typroller inom 7 olika kompetensområden, samtliga på nivå 3, 4 och 5.

MFC Group med bl.a KeyMan kommer att lämna anbud till Finansinspektionens upphandling

MFC Group med bl.a KeyMan kommer att lämna anbud till Finansinspektionens upphandling av uppdragskonsulter inom IT.

 • Upphandlingen omfattar följande områden/roller:
 • IT-arkitekt, systemdesign
 • Systemutvecklare
 • Testare
 • Dokumentationskonsulter
 • Projektledare/Utredare
 • Kravanalytiker
 • Testledare
 • Managementkonsulter
 • Informationssäkerhet
 • Systemering
 • Databasdesigner - administratör

Tillgänglighetsspecialist Systemintegratör Versionshantering Ramavtalet löper på 2 år med option på förlängning ytterligare 2 år.

MFC Group med bl.a KeyMan kommer att lämna anbud till Finansinspektionens upphandling (2)

MFC Group med bl.a KeyMan kommer att lämna anbud till Finansinspektionens upphandling av uppdragskonsulter inom IT.

 • Upphandlingen omfattar följande områden/roller:
 • IT-arkitekt, systemdesign
 • Systemutvecklare
 • Testare
 • Dokumentationskonsulter
 • Projektledare/Utredare
 • Kravanalytiker
 • Testledare
 • Managementkonsulter
 • Informationssäkerhet
 • Systemering
 • Databasdesigner - administratör

Tillgänglighetsspecialist Systemintegratör Versionshantering Ramavtalet löper på 2 år med option på förlängning ytterligare 2 år.

Ramavtalsupphandling - Skatteverket

Skatteverket upphandlar IT konsulter för ca 400M kronor per år. Vi avser svara på en ramavtalsupphandlingen

Ramavtal förlängs med Stockholms Läns Landsting

Vi är glada att meddela att Ramavtal förlängs med Stockholms Läns Landsting förlängt t.o.m. 2016-02-06.

Ramavtal en förutsättning för uppdrag...

MFC samarbetar med flera större konsultbolag, konsultmäklare och kunder i större företag, myndigheter och organisationer som reglerar sina konsultinköp i ramavtal. Inom detta regleras priser, tjänster och åtaganden. En mångårig, tydlig tendens är att kunderna tecknar färre och större ramavtal med sina leverantörer. Ramavtalet är i dessa fall en förutsättning men inte någon garanti för affärer. För att skapa affärer inom avtalen för MFC en kontinuerlig dialog med kunderna och samarbetspartner kring deras konsultbehov och möjligheterna att utveckla och effektivisera konsulthanteringen. MFC´s samarbetspartner eWork arbetar ständigt med att utveckla sin portfölj av ramavtal med Sveriges och Nordens stora konsultköpare och har i dagsläget över 100 ramavtal.

Domstolsverkets ramavtalsupphandling av IT-konsulter

MFC´s samarbetspartner eWork är idag ledande konsultmäklare i Norden och en av de största leverantörerna av IT-konsulter till offentlig sektor. Vi kommer under sommaren att svara på Domstolsverkets ramavtalsupphandling av IT-konsulter. Vi har sedan tidigare ramavtal med Domstolsverket som idag och är en uppskattad leverantör. Upphandlingen omfattar följande områden: Verksamhetsutveckling och Strategi Arkitektur Nätverksspecialister Ledning och Styrning Systemutveckling och Systemförvaltning Databasadministration och Databasdesign Oracle Databasadministration Microsoft Windowstekniker

Ramavtalsupphandling FMV-Försvarsmakten avseende Sharepoint

Vi har inlett ramavtalsupphandling tillsammans med våra samarbetspartner till FMV-Försvarsmakten avseende Sharepoint.

Ramavtalsupphandling FMV-Försvarsmakten avseende IT Projektstöd

Vi har inlett ramavtalsupphandling tillsammans med våra samarbetspartner till FMV-Försvarsmakten avseende IT Projektstöd.

Slutanbud i upphandlingen till Åklagarmyndigheten

Vi gick vidare i område 3 - Verksamhetsutveckling, ledning och styrning inom IT och väntar på besked i början av nästa år. Till dess önskar vi från MFC Group en God Jul och ett Gott Nytt År!

Ramavtalsupphandlingen på Åklagarmyndigheten

MFC och KeyMan kommer att delta i kvalificeringsfasen inför ramavtalsupphandlingen på Åklagarmyndigheten.

Ort: Stockholm
Tidsperiod: Ramavtal 4 år

Drift och Support hos Riksgälden

MFC kommer som godkänt företag hjälpa Riksgälden med drifttekniker för Windows enligt ramavtal.