Nyheter från MFC Group AB

sjutton

MFC Group med bl.a KeyMan kommer att lämna anbud till Finansinspektionens upphandling av uppdragskonsulter inom IT.

 • Upphandlingen omfattar följande områden/roller:
 • IT-arkitekt, systemdesign
 • Systemutvecklare
 • Testare
 • Dokumentationskonsulter
 • Projektledare/Utredare
 • Kravanalytiker
 • Testledare
 • Managementkonsulter
 • Informationssäkerhet
 • Systemering
 • Databasdesigner - administratör

Tillgänglighetsspecialist Systemintegratör Versionshantering Ramavtalet löper på 2 år med option på förlängning ytterligare 2 år.